Pani Genowefa Wicińska z Ciećmierza obchodziła 90-te urodziny. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności dla jubilatki złożyli Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach. Do życzeń dołącza również karnickie.info.

Pani Genowefa Wicińska z domu Gołąb, urodziła się w 1929 r. w Rakowcach na terenie dzisiejszego powiatu sieradzkiego. W dokumentach figuruje data 6 września, jednak tak naprawdę Pani Genowefa urodziła się w sierpniu. Różnica bierze się stąd, że rodzice Pani Genowefy „przesunęli” datę urodzenia ze względu na chrzest. Była uczennicą trzeciej klasy, gdy we wrześniu 1939 r. wybuchła wojna. Na Pomorze Zachodnie Pani Genowefa przyjechała w 1945 r. z tatą. Spodobało się, więc tata pojechał po resztę rodziny, a Pani Genowefa czekając na przyjazd rodziców zamieszkała na miesiąc u rodziny w Niczonowie. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w Ciećmierzu. Pani Genowefa pomagała w gospodarstwie, pracowała w innych gospodarstwach, a później w gryfickim szpitalu. W 1951 r. wyszła za mąż za Edwarda Wicińskiego. Mąż Pani Genowefy większość swego zawodowego życia przepracował w gryfickim PKS. Zmarł 21 lat temu. Pani Genowefa ma 5 córek i 1 syna, 14 wnucząt i 16 prawnucząt. Z okazji pięknego jubileuszu w imieniu mieszkańców i samorządu życzenia z okazji 90-tych urodzin jubilatce złożyli Wójt Gminy Lech Puzdrowski i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Redakcja Karnickie.info w imieniu swoim i czytelników również składa Pani Genowefie najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, pomyślności oraz uśmiechu i chwil pełnych szczęścia w gronie najbliższych.

karnickie.info