W 2005 roku Gmina Karnice podpisała umowę partnerstwa z niemiecką Gminą Burkhardtsdorf. Rok później rozpoczęła się wymiana młodzieży szkolnej. W tym roku po raz 14 nasi uczniowie byli w Burkhardtsdorf, a ich niemieccy rówieśnicy przyjechali do Karnic. Przez te lata zmieniali się uczniowie i ich opiekunowie. Przez te 14 lat na każdej wymianie był zawsze jeden człowiek – nauczyciel z Burkhardtsdorf Andre Ihmels. To prawdziwy dobry duch wymiany. Wielkie podziękowania od polskiej i niemieckiej młodzieży.

IMG_7967

Od kilku dni karnicka szkoła w ramach wymiany polsko-niemieckiej gości uczniów z Evangelische Oberschule w Burkhardtsdorf. Obydwie szkoły współpracują ze sobą już od 2006 roku, a uczniowie chętnie integrują się z niemiecką młodzieżą. Podczas wizyty organizowane są różnego rodzaju zajęcia i wycieczki, by goście mogli zapoznać się z naszą kulturą i zwyczajami oraz zobaczyć wiele ciekawych miejsc w naszej okolicy. Polscy uczniowie podczas wspólnego spędzania czasu chętnie uczą się nowych słówek i zagadnień dotyczących języka niemieckiego, jak też uczą zagranicznych kolegów swojego języka. Warto wspomnieć, że w maju nasi uczniowie korzystali z gościnności po stronie niemieckiej, gdzie równie dobrze i ciekawie spędzili czas. Mamy nadzieję, że kolejne lata również przyniosą owocną współpracę dla obydwu szkół.

niemcy3

karnickie.info