30 czerwca w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy ks. biskup Henryk Wejman udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Poświęcił również tablicę upamiętniającą 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

DSC_8960

30 czerwca 2020 r. w kościele parafialnym w Cerkwicy ks. biskup Henryk Wejman udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie to sakrament ustanowiony przez Jezusa w momencie, gdy zesłał w dniu pięćdziesiątnicy Ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku. Podczas bierzmowania Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie wyznawał wiarę, bronił jej i według niej żył. Sakrament ten niesie ze sobą także pewne zobowiązania – uzdalnia do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto przyjął sakrament bierzmowania, przyjmuje na siebie pełnie  praw i obowiązków chrześcijańskich.

Obecny rok obfituje w wiele wydarzeń i rocznic, wśród nich ważne wydarzenie, które dokonało się 100 lat temu. W Wadowicach, na polskiej ziemi przyszedł na świat Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Z inicjatywy Parafii Cerkwica, Gminy Karnice i Stowarzyszenia Historia Nostra przy Sanktuarium Źródeł Wiary w Cerkwicy została ufundowana tablica pamiątkowa na świadectwo o Wielkim Polaku i Świętym naszych czasów, który wskazał światu drogę prowadzącą do Boga, w którym serce ludzkie może doznać prawdziwego szczęścia.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii ks. biskup Henryk Wejman dokonał poświęcenia tablicy. Tablicę odsłonił ks. kan. Kazimierz Olejniczak i Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski.

dr Irena Lewicka

DSC_8676DSC_8699DSC_8708DSC_8735DSC_8766DSC_8854DSC_8872DSC_8943DSC_8882DSC_8912DSC_8927DSC_8691