Trwa ogólnopolski strajk mediów. Strony internetowe są czarne, brak programów telewizyjnych i audycji radiowych. Ma to związek z planem wprowadzenia nowego podatku, który może zniszczyć niezależnie media w Polsce.

Dzisiejszego poranka po uruchomieniu radia lub telewizora nie posłuchaliśmy swojej ulubionej stacji i porannych wiadomości. Na ekranach telewizorów pojawiły się komunikaty: „Tu miał być Twój ulubiony program. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie”. Podobnie jest w większości rozgłośni radiowych, gazet i portali internetowych.

Wszystko to jest protestem przeciwko rządowym planom związanym z wprowadzeniem podatku od reklam pod pretekstem walki z pandemią Covid-19. Poza portalami internetowymi i mediami tradycyjnymi nowy podatek ma również dotknąć m.in. kina i firmy mające w swojej ofercie zewnętrzne nośniki reklamowe.

W skrócie więc firmy, które legalnie działają, opłacając wiele różnych podatków i danin, a na co dzień muszą radzić sobie same, mają zostać wezwane do ratowania budżetu państwa w tym samym czasie, gdy z tegoż budżetu co roku do publicznej Telewizji Polskiej trafiają 2 miliardy złotych.

W związku z tym media wystosowały do władz RP list otwarty, którego treść przytaczamy poniżej.

List otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych

Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem COVID-19.

Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media.

Wprowadzenie go będzie oznaczać:

1. osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści,

2. ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie,

3. pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,

4. faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków firmy określane przez rząd jako „globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50 – 100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.

Skandaliczne jest również niesymetryczne i selektywne obciążenie poszczególnych firm. Dodatkowo niedopuszczalna w państwie prawa jest próba zmiany warunków koncesyjnych w okresie ich obowiązywania.

Jako media działające od wielu lat w Polsce nie uchylamy się od ciążących na nas obowiązków i społecznej odpowiedzialności. Co roku płacimy do budżetu Państwa rosnącą liczbę podatków, danin i opłat (CIT, VAT, opłaty emisyjne, organizacje zarządzające prawami autorskimi, koncesje, częstotliwości, decyzje rezerwacyjne, opłata VOD itd.). Własną działalnością charytatywną wspieramy też najsłabsze grupy naszego społeczeństwa. Wspieramy Polaków, jak i rząd w walce z epidemią, zarówno informacyjnie, jak i przeznaczając na ten cel zasoby warte setki milionów złotych.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii, jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19.

karnickie.info