Druhowie z OSP Cerkwica zapraszają do wstąpienia w swoje szeregi. Ochotnicza Straż Pożarna w Cerkwicy działa od kilkudziesięciu lat i jest stowarzyszeniem osób chcących nieść pomoc innym.

remiza

  Tradycja bycia strażakiem często przechodzi z pokolenia na pokolenie, a młodzi druhowie wzorują się zwykle na swoich ojcach, dziadkach lub wujkach. Jednostka opiera się na działalności społecznej, wymagającej poświęcenia czasu w nienormowanym wymiarze. Głównym celem jednostki  jest posiadanie wykwalifikowanych strażaków-ratowników oraz ratowników-kierowców gotowych podejmować działania ratowniczo-gaśnicze.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Głównym warunkiem służby w straży pożarnej jest sprawność psycho-fizyczna pozwalająca na bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań. Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim z dopuszczeniem do pracy w trudnych warunkach to podstawa. Motywacja, chęć do pracy, umiejętność działania w grupie oraz kreatywność są równie ważne.

W szeregach OSP Cerkwica mile widziany jest każdy, lecz w działaniach ratowniczych mogą brać udział wyłącznie osoby w wieku bez 18-65 lat. Jednostka stawia na młodzież, która swoją przygodę z pożarnictwem może rozpocząć od wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Płeć nie stanowi żadnej przeszkody, bo w OSP Cerkwica służą również kobiety.

Osoby spełniające warunki dołączenia do OSP, jako członek aktywny w podziale bojowym, będą kierowane na kurs strażaka-ratownika odbywający się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach. Będzie on potwierdzeniem możliwości uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo systematycznie organizowane są szkolenia, kursy doszkalające w różnego rodzaju dziedzinach ratownictwa i obsługi sprzętu specjalistycznego, w których można wziąć udział. Jednostka zapewnia całość wyposażenia i umundurowania spełniające normy BHP i CNBOP.

Nie mieszkasz w Cerkwicy, a chciałbyś dołączyć do cerkwickiej braci strażackiej?

Nie ma w tym najmniejszego problemu. W szeregi cerkwickich strażaków chętnie przyjmowane są również osoby z okolicznych miejscowości, które chcą brać udział w życiu codziennym jednostki.

Chętni proszeni są o kontakt telefoniczny: Wojciech Stosio (533-744-620), Waldemar Łuczejko (502-069-340), Tomasz Lal (517-262-186). Można również zgłosić się osobiście do remizy w Cerkwicy lub pisząc prywatną wiadomość na profilu jednostki na Facebooku- link: https://www.facebook.com/OspCerkwica.

1867384237645103104

karnickie.info