Juliusz Anton Euglen von Poseck, autor przekładu Biblii na język niemiecki urodził się w 1816 r. w Cerkwicy. Był także nauczycielem, kaznodzieją i redaktorem.

  206 lat temu, 2 września 1816 roku, przyszedł w Cerkwicy na świat Julius Anton Eugen von Poseck, kaznodzieja i jeden z najwybitniejszych tłumaczy Biblii. Poseck pochodził ze starej saskiej szlacheckiej rodziny von Poseck. Jego ojcem był Bernhard Anton Franz von Poseck, Rittmeister w armii pruskiej, katolik oraz Helene Albertine Elisabeth z domu Steffen, córka aptekarza z Gryfic, protestantka. Juliusz przyjął chrzest protestancki w Cerkwicy. W 1818 roku rodzina przeniosła się do Rheine, gdzie ojciec został inspektorem celnym, w 1827 roku do Saarbrücken, a w 1833 roku do Duisburga.

  Po ukończeniu w 1836 roku szkoły średniej Poseck najpierw studiował dwa semestry filozofii w Münster Academic College, a następnie od 1838 roku jeden semestr filozofii i sześć semestrów prawa na Uniwersytecie Friedricha Wilhelma w Berlinie. W latach 1839/40 odbył służbę wojskową jako roczny ochotnik w 1. kompanii batalionu strzelców gwardii królewskiej w Berlinie. W 1847 roku został auscultatorem (to niezapłacony pierwszy poziom szkolenia sądowego dla prawników po uniwersytecie) przy Królewskim Sądzie Okręgowym w Düsseldorfie.

  Nawrócenie von Poseck przeżył 15 sierpnia 1848 roku. Impulsem do tego było tragiczne wydarzenie podczas obchodów 600 rocznicy wmurowania kamienia węgielnego pod katedrę w Kolonii. Podczas uroczystości z parapetu katedry oderwał się kamień i zabił dziewczynkę, która chwilę przed tym wypadkiem stanęła na miejscu które opuścił Poseck.

  Jesienią 1848 roku Poseck poznał Williama Henry’ego Darby’ego – starszego brata Johna Nelsona Darby’ego – który przez dwa lata mieszkał w Düsseldorfie i zapoznał go z pismami Ruchu Braci (Brüderbewegung). Wspólnie przetłumaczyli kilka z tych pism z angielskiego i francuskiego na niemiecki. Rozpowszechniali je w regionie, głosili i zakładali kościoły. W 1853 roku Poseck przeniósł się do Barmen, gdzie wydał pierwszy śpiewnik niemieckiego Ruchu Braci (Pieśni dla dzieci Bożych ). Od września 1854 roku do marca 1855 roku wraz z Johnem Nelsonem Darbym i Carlem Brockhausem tworzył przekład Nowego Testamentu. W 1855 udał się do Hilden, a w 1857 roku do Anglii, gdzie poślubił wdowę Christianę Davies z domu Wilson (ur. 13 marca 1821 Reading ; zm. 20 kwietnia 1896 Lewisham ) w tym samym roku . Do końca życia pracował jako nauczyciel języka, ewangelista, kaznodzieja, autor i redaktor czasopism. Zmarł 6 lipca 1896 roku w Lewisham niedaleko Londynu.

  Jego córka Christiana Helene (ur. 13 stycznia 1859 w Whitley niedaleko Reading; zm. 30 kwietnia 1953 Newport ) wyjechała do Chin jako misjonarka i pozostała niezamężna.

tekst: Jacek Kuczkowski

ilustracja za: https://blog.bruederbewegung.de/…/2011/07/poseck.jpg