Społeczność Niczonowa skutecznie zabiega o dofinansowanie swoich pomysłów. Pisaliśmy już o tym, że sołectwo otrzymało dwa granty z Programu Społecznik. Kolejnym pomysłem, na który pozyskano dofinansowanie jest projekt warsztatów „Dary Przyrody”. Sołtys Katarzyna Parzybut opowiada co w najbliższym czasie będzie się dział w Niczonowie dzięki pozyskanym środkom.

6664527765139497984  Sołtys Katarzyna Parzybut oraz mieszkańcy Niczonowa mają wiele pomysłów na rozwój swojej miejscowości.  W związku z tym próbują swoich sił w naborach na mikrodotacje. Plany na wydarzenia integrujące lokalną społeczność zyskują aprobatę nie tylko najbliższego otoczenia, ale również komisji oceniającej projekty. W ostatnim czasie dzięki złożonym wnioskom Niczonów pozyskał aż 10 000 złotych z Programu Społecznik. W ramach otrzymanej dotacji zorganizowany zostanie „Dzień Sąsiada” oraz „Kino Letnie”. To jednak nie koniec sukcesów Niczonowa w tegorocznych naborach.  W ramach projektu „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2021-2023” złożono wniosek na realizację warsztatów „Dary Przyrody”. Komisja oceniła wysoko ten pomysł i przyznała nieformalnej grupie z Niczonowa dotację w wysokości 4 604 zł. W ostatnią sobotę miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na to zadanie przez Panie Katarzynę i Patrycję oraz Pana Adriana. „Bardzo cieszę się, że nasze pomysły się podobają. Już do tej pory udało się uzyskać dużą kwotę pieniędzy na ich realizację, lecz to jeszcze nie koniec. Z niecierpliwością czekamy także na wyniki Grantów Sołeckich, w których również złożyliśmy wnioski. Jak widać chcieć to móc. W naszym sołectwie będzie działo się sporo. Oprócz Letniego Kina i Dnia Sąsiada od czerwca do września będą odbywały się warsztaty „Dary przyrody”. Miło mi również poinformować, że stowarzyszenie ze Szczecina, które w tamtym roku organizowało warsztaty szycia na maszynie, również w tym roku w naszej miejscowości realizować będzie społecznika. Będą to warsztaty z szycia płóciennych toreb i odbędą się we wrześniu bieżącego roku”- mówi dla karnickie.info Sołtys Katarzyna Parzybut.

  Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys oraz mieszkańcom dotychczasowych sukcesów i życzymy, aby kolejne nabory były równie pomyślne.

26603514731493624791

karnickie.info