Uświadomienie znaczenia odzyskania przez Polskę niepodległości było celem uroczystości, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Cerkwicy oraz Zespole Szkół Publicznych w Karnicach.  Poprzez ciekawe inscenizacje społeczność szkolna oddała cześć tym, dzięki którym po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska. 

W dniu 10 listopada br. w szkołach na terenie Gminy Karnice odbyły się uroczystości związane z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas apelu uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii kraju i trudną drogę do wolności. W części artystycznej pokazano także współczesne spojrzenie na patriotyzm i sposoby okazywania miłości do Polski. Każda z zaprezentowanych inscenizacji wyrażała szacunek uczniów do Ojczyzny. W uroczystościach szkolnych wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu gminnego: Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Przeździęk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Janek, a także Przewodniczący Komisji ds. Oświaty Rady Gminy Karnice Jerzy Kosiorowski.  Podniosła atmosfera, galowe stroje i odśpiewanie hymnu narodowego świadczyły o tym, że 11 listopada to dla Polaków jedna z najważniejszych dat w kalendarzu.

DSC_6811 DSC_6819 DSC_6830 DSC_6835 DSC_6853 DSC_6863 DSC_6872 DSC_6882 DSC_6897 DSC_6954 DSC_6968 DSC_6990 DSC_7027 DSC_7053 DSC_7059 DSC_7071 DSC_7083 DSC_7114 DSC_7123 DSC_7169 DSC_7156 DSC_7152 DSC_7132 DSC_7141

karnickie.info