Od piątku każdy może zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu możemy zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości.  Zastrzeżenia można dokonać przez internet lub składając wniosek w Urzędzie Gminy.

PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce.  Od 17 listopada każdy obywatel może zastrzec swój numer PESEL. Jest to sposób na uchronienie się przed kradzieżą tożsamości. Dzięki temu nikt nie weźmie na nas kredytu, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi również duplikatu karty SIM u operatora telekomunikacyjnego. Numer PESEL można zastrzec na dwa sposoby: elektronicznie i tradycyjnie.  Elektronicznie zrobimy to na stronie obywatel.gov.pl, po odpowiednim uwierzytelnieniu. Od połowy grudnia taka możliwość będzie istniała także w aplikacji mObywatel. Można także złożyć papierowy wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem w dowolnym urzędzie gminy. Bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości urzędnik zarejestruje zastrzeżenie, lub cofnięcie zastrzeżenia PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy stosowne potwierdzenie. Zgodnie z ustawą, której celem jest ograniczenie skutków kradzieży tożsamości, zastrzegać i wycofywać zastrzeżenie można dowolną liczbę razy, bez żadnych opłat.

od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak m.in. banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. W ustawie zapisano, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia.

karnickie.info