Zachęcamy do zgłaszania kandydatek i kandydatów do konkursu Sołtys Roku 2019. Gospodarzy naszych wsi mogą zgłaszać m.in. rady sołeckie, organizacje społeczne i grupy mieszkańców.

Już po raz siódmy Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs pod nazwą „Sołtys roku 2019”. To właśnie sołtysi dbają o dobrą współpracę, życie kulturalne i społeczne mieszkańców swoich sołectw. W tym roku mamy okazję, by docenić wyjątkowych  gospodarzy naszych wsi, za to co robią dla dobra całego społeczeństwa. Kandydatów z naszego województwa do tegorocznego  konkursu „Sołtys roku” mogą zgłaszać rady sołeckie, mieszkańcy, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne, które działają na terenie wsi oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Do konkursu można zgłaszać osoby, które na dzień dzisiejszy, jak i w ubiegłym roku piastowały stanowisko sołtysa. Termin zgłoszeń konkursowych upływa z dniem 31 maja br. Formularze zgłoszeniowe należy wysyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Konkurs Sołtys Roku 2019”.

Karta zgłoszeniową oraz regulamin znajdują się na stronie http://www.wrir.wzp.pl.

karnickie.info