W piątek 25 października na terenie Gminy Karnice odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zużyty sprzęt RTV, AGD oraz meble i inne będzie zabrany wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.

W ramach prowadzonej zbiórki odebrane zostaną wyłącznie odpady komunalne :

1. Wielkogabarytowe: meble, kanapy, fotele, stoły, krzesła, dywany, drzwi, wózki dziecięce, deski do prasowania.

2. Elektryczne i elektroniczne: zużyte duże lub małe sprzęty AGD, RTV, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, zabawki elektryczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy itp. Przypominamy że sprzęt musi być kompletny.

Zbiórka nie obejmuje wywozu części samochodowych, zdekompletowanych sprzętów elektrycznych, opon, oraz odpadów pochodzących z remontów takich jak wanny, brodziki, muszle klozetowe.

Odpady muszą być wystawione do godz. 7.00 po tej godzinie mogą zostać nie odebrane. Należy zabezpieczyć je przed zamoknięciem i złożyć w widocznym i dostępnym miejscu przed wjazdem na teren posesji tak by nie zagrażały bezpieczeństwu.

Odbiór odpadów należy zgłosić do dnia 23 października pod nr tel. 913877222 lub w Urzędzie Gminy Karnice.

karnickie.info