Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dr Irena Lewicka, nauczyciel religii i historii w Szkole Podstawowej w Cerkwicy została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1 lipca 2019 r. minister edukacji Dariusz Piontkowski nadał dr Irenie Lewickiej „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 11 października br. natomiast w Audytorium im. prof.  Stanisława Skoczkowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Nauczycielom szczególnie zasłużonym dla polskiej edukacji wręczono 21 Medali Komisji Narodowej. Wśród nagrodzonych była również dr Irena Lewicka nauczyciel religii i historii w cerkwickiej podstawówce. Dr Irena Lewicka w zawodzie nauczyciela pracuje od roku 1988. Jako nauczyciel stymuluje akcje charytatywne i przekazuje wartości patriotyczne głównie przez działalność dydaktyczną, naukową i artystyczną. Z inicjatywy dr Lewickiej w „Radiu Koszalin” emitowane były reportaże „Śladami historii” – dotyczący historii Cerkwicy i regionu oraz „Golgota Polska” – ukazujący tragiczne losów Polaków umierających za Ojczyznę. Jest autorem projektów wielu obiektów, które zostały wzniesione dla społeczności lokalnej upamiętniających historię naszej Ojczyzny, a także służących do celów religijnych. Organizuje uroczystości religijne i patriotyczne dla społeczności lokalnej, jest autorką 12 publikacji z pedagogiki i pedagogiki społecznej, 10 publikacji z historii. Wygłosiła prelekcje na 8 konferencjach naukowych i naukowo-metodycznych z pedagogiki. Współorganizowała 3 Międzynarodowe Konferencje Naukowe oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowych” i Konferencję Naukowo-Metodyczną „Dziecko zdolne w szkole – wspieranie uzdolnień najmłodszych”. Inicjując działania religijno-kulturowo-historyczne uczy odpowiedzialności, poszanowania polskiego dziedzictwa.

Redakcja Karnickie.info serdecznie gratuluje tak szczególnego wyróżnienia i życzy dalszych sukcesów.

foto powyżej: Dyrektor Emilia Moreń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć i dr Irena Lewicka; poniżej: Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć wręcza Medal KEN dr Irenie Lewickiej

DSC_0164

karnickie.info