Dzisiaj mija 41 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został papieżem jako pierwszy od 455 lat nie-Włoch i najmłodszy od 1846 roku biskup Rzymu.

papiez

41 lat temu, 16 października 1978 roku Polak Kardynał Karol Wojtyła został papieżem. To właśnie tego dnia z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym, który był oznaką zakończenia kardynalskiego głosowania. Tysiące osób zgromadzonych na Placu św. Piotra oczekiwało z niecierpliwością na rozstrzygnięcie. Wiadomość o wyborze  polskiego duchownego nowym papieżem została ogłoszona z balkonu Bazyliki św. Piotra, a dokonał tego – diakon Pericle Felici.

Karol Wojtyła pochodził z Wadowic. Wczesna utrata matki Emilii, w kolejnych latach strata brata Edmunda spowodowały, że w czasie dorastania towarzyszył mu jedynie ojciec Karol Wojtyła. Po śmierci brata wraz z ojcem zamieszkali w Krakowie, gdzie późniejszy papież rozpoczął studia na kierunku filologii polskiej. W 1946 roku przyjął pierwsze święcenia kapłańskie z rąk kardynała Sapiehy i tak rozpoczęła się jego duchowna droga.

Jan Paweł II był wspaniałym człowiekiem szanowanym  na całym świecie, obdarowywał ludzi uśmiechem, rozdawał miłość gestami twarzy i słowem. Nazywany był Ojcem, ludzie wzruszali się na jego widok, licznie uczestniczyli w pielgrzymkach oraz odwiedzali go w Watykanie. Troszczył się o całą  ludzkość, odwiedzał najdalsze zakątki świata, by spotkać się z wiernymi. Nikogo nie wyróżniał, do każdego podchodził z szacunkiem i otwartością. Potrafił wybaczać wszystkim. 13 maja 1981 roku doszło do zamachu na życie papieża. Jego życie było bardzo zagrożone, a mimo to wypowiedział słowa „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem”

Słowa naszego Ojca Papieża Karola Wojtyły umacniały w wierze i nauczały miłosierdzia Bożego. Bronił prawa do życia od poczęcia człowieka do jego naturalnej śmierci. Zabiegał o godność i prawdę, otaczał troską rodziny, bezbronnych i poniżonych przez społeczeństwo ludzi. Takiego go zapamiętały miliony ludzi z całego świata.

karnickie.info