Gmina Karnice znalazła się wśród 64 zachodniopomorskich samorządów, którym przyznano wsparcie na lokalną infrastrukturę sportową. W ramach pomocy finansowej naszej gminie przyznano dotację w wysokości 35 000 złotych czyli 50 %  całkowitego kosztu zadania polegającego na zakupie i montażu lamp oświetleniowych na stadionie w Cerkwicy.

20 marca br. w Gryficach odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, podczas którego Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski podpisał umowę na kolejną inwestycję. Tym razem będzie to zakup i montaż lamp oświetleniowych na stadionie w Cerkwicy. To zadanie zrealizowane będzie przy 50% wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 35 tys. zł. i 50% środków z budżetu gminy.  Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli na zakup i montaż dwóch masztów o wysokości 14 metrów z 3 naświetlaczami. Ponadto wykonane zostanie podziemne przyłącze kablowe oraz sterownik. Stadion w Cerkwicy to największy obiekt sportowy w Gminie Karnice. Zakup i montaż dwóch kolejnych masztów oświetleniowych pozwoli na kompleksowe oświetlenie całej murawy. Pozwoli to na korzystanie z obiektu również w godzinach wieczornych i okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada wcześnie. Zadanie pozwoli zakończyć proces odnowy obiektu sportowego, czyniąc go profesjonalnym miejscem do uprawiania sportu.

karnickie.info