Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przez Gminę Karnice zabytki sakralne w Cerkwicy i Ciećmierzu będą odnowione. Są one historycznymi i architektonicznymi skarbami i pełnią istotną rolę w życiu wspólnot lokalnych. Prace konserwacyjne i odrestaurowanie oryginalnych elementów tych zabytków przywróci im dawny blask.

Już wkrótce rozpoczną się prace konserwatorsko-restauracyjne cennych zabytków Gminy Karnice: ołtarza i Kościoła w Cerkwicy oraz Kościoła w Ciećmierzu. Te trzy projekty otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 1 179 537,80 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Każdy z nich jest cennym dziedzictwem dziejów, które należy zachować jako świadectwo historyczne.

Kwoty projektów i dofinansowań:

Kościół w Cerkwicy-łączna wartość inwestycji: 580 000 zł, dofinansowanie: 568.400,00 zł (98 %);

Ołtarz w Cerkwicy-łączna wartość inwestycji: 184 500 zł, dofinansowanie: 180.810,00 zł (98%);

Kościół w  Ciećmierzu-łączna wartość inwestycji: 439 110 zł, dofinansowanie: 430.327,80 zł.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy jest wyjątkowym zabytkiem datowanym na XV w. prezentującym gotycką architekturę sakralną. Jego zabytkowe drewniane elementy wyposażenia decydują o jego wyjątkowości i wartości kulturalnej i historycznej. Prace renowacyjne będą obejmowały wykonanie prac (w tym gazowanie), które będą skutkować wstrzymaniem postępującej degradacji drewnianej substancji zabytkowej kościoła, zarówno w części konstrukcyjnej, użytkowej jak i dekoracyjnej wraz z wyposażeniem wykonanym z drewna, w tym ołtarza, ambony i empory. Użyte materiały zabezpieczą przed atakami pasożytów. Dezynsekcja kościoła uchroni zabytek przed dalszym niszczeniem. Prace renowacyjne empory przywrócą jej pierwotną kolorystykę, złocenia oraz pozwolą odtworzyć brakujące elementy. Sercem kościoła w Cerkwicy jest zabytkowy ołtarz, którego powstanie jest datowane na lata 1678 – 1681 r. Jest to dzieło wykonane przez rzeźbiarza Martina Edlebera z Kołobrzegu i malarza Christiana Bascha z Trzebiatowa. Zabytek wymaga renowacji i częściowego otworzenia wyposażenia, głównie drewnianych figur.

DSC_9414

Renowacyjna zabytkowego kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Mari Panny w Ciećmierzu będzie obejmowała wykonanie prac skutkujących zaprzestaniem degradacji drewnianej substancji zabytkowej kościoła z wieżą. Dotyczy to jego części konstrukcyjnej, użytkowej, dekoracyjnej wraz z wyposażeniem, w tym ołtarza, ambony i empory. Użyte materiały i metody służyć będą likwidacji i  powstrzymaniu ataków pasożytów. Dezynsekcja kościoła i drewnianego wyposażenia uchroni zabytek przed dalszym niszczeniem. Prace renowacyjne zabytkowej empory oraz ambony przywrócą zachowanym elementom wyposażenia kościoła walory historyczne, artystyczne i naukowe. Przywrócenie pierwotnej kolorystyki, złoceń, rekonstrukcja brakujących elementów dekoracji  z odnową napisów i obrazów, to prace niezbędne do wykonania. Dodatkowo w świątyni zostanie wymieniona drewniana część podłogi, która w wyniku obecności pasożytów i wieloletniemu użytkowaniu jest w bardzo złym stanie technicznym.

kościoł ciećmierz

Zabytki są świadectwem historii, kultury i sztuki przeszłych epok. Dbałość o nie pomaga zachować ich integralność i unikalny charakter dla przyszłych pokoleń. Inwestowanie w ich ochronę i konserwację przynosi długoterminowe korzyści społeczne, kulturowe i edukacyjne

karnickie.info