W imieniu właścicieli Pałacu Paprotno Państwa Agnieszki Rek-Lipczyńskiej i Pana Jerzego Lipczyńskiego, serdecznie zapraszamy na obchody 150-lecia Pałacu, które odbędą się 27 listopada 2021 (sobota) o godz. 17:00.

Paprotno 1

  Pałac Paprotno, został wybudowany w 1871 r. jako rezydencja prywatna rodziny Neste. Od tego czasu, na przestrzeni 150 lat swojego istnienia pełnił różne role i posiadał wielu właścicieli. Był więc najpierw domem prywatnym – przez 74 lata. Później schronieniem dla dzieci w najtrudniejszym okresie II wojny światowej, powojenną bazą wojska, polską palcówką szkolną i opuszczonym budynkiem. W ostatnich latach wreszcie znów powraca, w części, do swej pierwotnej funkcji. Historia pałacu zatoczyła zatem koło. Patrząc obecnie na losy tego obiektu, należy mieć na uwadze fakt, że praktycznie nieprzerwana obecność ludzi i ich starań pozwoliła mu przetrwać. Pamiętajmy, że nie wszystkie dawne rezydencje miały, czy mają takie szczęście.

  Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane bliższym poznaniem Pałacu w Paprotnie i jego historii. Poniżej przedstawiamy program wieczoru artystycznego, który umili czas w tym wyjątkowym miejscu.

17.00 Koncert „Z muzyką przez pokolenia”

Vokal – Susanne Moison

Klavier – Oleksander Matiashuk

Moderation – Piotr Poliński

18.00 Wernisaż wystaw:

Autorka: dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska

„Wokół Pałacu w Paprotnie” – wystawa ukazująca historię rodzin pomorskich w XIX i XX w.

związanych z Pałacem Paprotno i rezydencjami położonymi w jego orbicie.

„Młody Pałac” – wystawa prac plastycznych młodzieży z Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie

„Pałac inspiruje młodych projektantów wnętrz”

- prezentacja dyplomów inżynierskich:

Julli Klein i Laury Koperskiej – tegorocznych dyplomantek kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia, Wydziału Architektury ZUT w Szczecinie

18.30 Poczęstunek – słodki bufet

Paprotno obchody

karnickie.info