Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Przy wymianie źródła ciepła nie można już ubiegać się o dotację na zakup pieców węglowych.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku zostają wycofane dotacje na kotły węglowe w  programie „Czystym Powietrze”. Sfinansowanie zakupu i montażu kotłów węglowych było możliwe tylko do dnia 31 grudnia 2021 roku.

  Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  Korzystając z programu „Czyste Powietrze” możemy otrzymać wsparcie finansowe na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe – na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymogi programu. Lista akredytowanych urządzeń znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domu oraz wymianę okien i drzwi.

karnickie.info