Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cerkwicy wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna edycja akcji przebiegła pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Zebrano 22 worki nielegalnie podrzuconych odpadów.

4783289166178022297

  W miniony piątek 16 września br. w Szkole Podstawowej w Cerkwicy odbyła się coroczna akcja „Sprzątanie Świata”.  Brały w niej udział zarówno dzieci z Oddziału Przedszkolnego  jak i klasy I-VIII. Tegoroczne hasło akcji to „Wszystkie śmieci są nasze”, czyli te porzucone przez człowieka w naturze i te przez niego posprzątane. Dzieci wraz z opiekunami chętnie wzięły udział w tym wydarzeniu pokazując, że bliska jest im troska o naszą planetę. Przed przystąpieniem do sprzątania zostały one odpowiednio wyposażone w rękawiczki i worki przekazane przez Gminę Karnice.Podczas piątkowego sprzątania uczniowie nielegalnie porzuconymi odpadami zapełnili, aż 22 worki.  Wspólne sprzątanie połączone było z pogadanką proekologiczną. Zgodnie z tegorocznym hasłem, rozmawiano przede wszystkim o globalnym problemie rosnącej ilości odpadów i skutecznych sposobach na jej zmniejszenie. Dzieci chętnie podawały swoje pomysły na zmniejszenie ilości odpadów oraz utrwaliły sobie zasady właściwej segregacji.

  Akcja „Sprzątanie Świata” to doskonała okazja do promocji działań proekologicznych wśród uczniów. Poprzez takie działania Szkoła Podstawowa w Cerkwicy pokazała, że dba o rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,  a także uczy troski o otoczenie.4523865128123430371501171843207928095786497347990068363079025181118254560194610913639182791156768329397471654208202421942118284319277

karnickie.info