Od 3 października do 7 października 2022 r. na terenie Gminy Karnice odbywać się będzie zbiórka zużytych opon z gospodarstw domowych.  Przyjmowane będą tylko opony czyste (bez zanieczyszczeń oraz felg) z samochodów osobowych w ilości do 4 szt. z nieruchomości. Opony z pojazdów rolniczych oraz ciężarowych nie będą przyjmowane.

Opony należy dostarczyć w ww. dniach samodzielnie na plac przy oczyszczalni ścieków w Karnicach w godz. 8:00 -14:00. Więcej informacji na temat zbiórki można uzyskać pod numerem tel. 91 38 77 222

karnickie.info