Wyniki naboru wniosków do programu EtnoPolska. Edycja 2024 zostały ogłoszone. Miło nam poinformować, że jednym z projektów, który zakwalifikował się do programu jest projekt pn.  „Od etno edukacji do Etno pracowni” autorstwa Gminnego Klubu Kultury w Karnicach. Projekt zajął 92 miejsce na 1877 złożonych wniosków, a 257 zakwalifikowanych i uzyskał dotację w kwocie 28 000 złotych.

EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspiera on unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Projekt Gminnego Klubu Kultury pn. „Od Etno edukacji do Etno pracowni” otrzymał dofinansowanie w kwocie 28 000 złotych. W jego ramach zorganizowane zostaną cztery wyjazdy studyjne do skansenów/muzeów kultury pomorskiej (Kluki, Swołowo, Jamno i Niechorze) połączone z warsztatami rękodzielniczymi. Uczestnicy zdobędą tam wiedzę na temat kultury wsi pomorskiej oraz nabędą praktyczne umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem, strojem i kulinariami dawnych Pomorzan. „Zobacz, posłuchaj, dotknij, wykonaj samodzielnie” to hasła, które będą towarzyszyć uczestnikom przez cały czas trwania projektu. Trwałym rezultatem realizacji zadania będzie utworzenie Etno-pracowni w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach, gdzie wszyscy chętni będą mieli możliwość realizowania się artystycznie przy wykonywaniu małych mebli, ozdób, zabawek i innych przedmiotów rzemiosła użytkowego.

Nabór uczestników do projektu „ Od Etno edukacji do Etno pracowni” odbędzie się już w maju.

2024_NCK_dofinans_etnoplska_RGB

karnickie.info