Serdecznie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu Gryfickiego na: ”Najpiękniejsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne” w Powiecie Gryfickim. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br.

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu na „Najpiękniejsze i przyjazne środowisku gospodarstwo agroturystyczne” w Powiecie Gryfickim. Konkurs organizowany przez Zarząd Powiatu Gryfickiego skierowany jest do gospodarstw rolnych prowadzących działalność agroturystyczną na terenie naszego powiatu. Jury oceniać będzie każde zgłoszone gospodarstwo, biorąc pod uwagę m.in. ogólne wrażenie estetyczne gospodarstwa, stan i estetykę budynków, estetykę siedliska, produkcję prowadzoną w gospodarstwie, działania proekologiczne, atrakcje oraz sposób promocji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez prowadzącego gospodarstwo, sołtysa lub gminę zgłoszenia w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Gryficach pok. 410 lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 lipca 2024r.

Wyłonienie laureatów nastąpi do 31 sierpnia 2024.

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie: https://www.gryfice.pl/komunikat4326.html .

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

karnickie.info