Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach przystąpił do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024 Moduł II. W ramach jego realizacji osoby 60+ mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne opaski bezpieczeństwa.

Seniorze, jeśli masz 60 lat i więcej, a Twój stan zdrowia wymaga stałego monitorowania podstawowych funkcji życiowych możesz otrzymać szansę na zwiększenie swojego bezpieczeństwa przez zapewniony dostęp do opasek bezpieczeństwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Opaska bezpieczeństwa to elektroniczne urządzenie zakładane na nadgarstek. Ma tylko jeden przycisk, którym można wysłać sygnał SOS oraz uzyskać bezpośrednie połączenie głosowe z całodobowym Centrum Teleopieki. Opaski są wyposażone m.in. w miernik tętna, miernik poziomu saturacji, tzw. detektor upadku oraz lokalizator GPS. Dzięki temu ratownicy medyczni z Centrum Teleopieki będą mogli natychmiast dowiedzieć się jaki jest stan zdrowia seniora. Urządzenie ma także funkcję, która pozwala na dwustronną komunikację Senior-Centrum Teleopieki. W razie potrzeby pozwala ona także w chwili zagrożenia zawiadomić kogoś z rodziny, sąsiadów lub miejscowe służby ratownicze.

Takie bezpłatne opaski czekają na seniorów zamieszkałych w Gminie Karnice.  Należy tylko zgłosić swoje zapotrzebowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach. Liczba opasek jest ograniczona i o ich otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2024 r. i dotyczy mieszkańców Gminy Karnice w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, oraz:

-  do osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe;

-  do osób zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o  kontakt telefoniczny lub osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karnicach tel. 913856152 oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W sytuacji przekroczenia limitu dostępnych urządzeń  zostanie utworzona lista rezerwowa.

O wynikach naboru osoby zainteresowane poinformowane zostaną telefonicznie.

Zaplanowane wsparcie dotyczy 20 osób.

Program jest finansowany ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa 80% kosztów realizacji zadania).

 

Więcej informacji na stronie : https://bip.ops.karnice.pl/dokumenty/menu/104 .

plakat_budzet_panstwa_420x297 (3)-skonwertowany (1)

karnickie.info