Dyrektor Gminnego Klubu Kultury w Karnicach ogłasza konkurs pod nazwą „Baba Wielkanocna”. Udział w konkursie mogą brać wszyscy mieszkańcy Gminy Karnice, którzy upieką babę według tradycyjnego przepisu. Naturalne składniki, pulchność i estetyka podania to główne kryteria, według których oceniany będzie każdy wypiek. Dla autorów trzech najlepszych Wielkanocnych Bab przewidziane są nagrody rzeczowe. Wypieki należy dostarczyć 7 kwietnia 2019 r. do godz.14.30. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 kwietnia podczas Kiermaszu Wielkanocnego.

Regulamin Konkursu „Baba Wielkanocna”

Organizatorem konkursu jest Gminny Klub Kultury w Karnicach.

Cel konkursu:

- przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych,

- wymiana doświadczeń kulinarnych,

- aktywizacja społeczności lokalnej.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Karnice. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem wypieku na konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są 3 nagrody rzeczowe. Upieczoną babkę należy dostarczyć w dniu 7 kwietnia 2019r. do godz.14.30. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Ocenie podlegać będzie:

- smak,

- pulchność,

- estetyka podania,

- receptura z wykorzystaniem naturalnych składników,

- szczególne elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną.

Oceny Babek Wielkanocnych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Prezentacja konkursowa Babek Wielkanocnych oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się

7 kwietnia 2019 r. o godz.15.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18.

karnickie.info