Dziś egzamin gimnazjalny rozpoczęła ostatnia klasa karnickiego gimnazjum. W pierwszym dniu egzaminu uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych. W kolejnych dniach przyjdzie zmierzyć się z częściami przyrodniczo-matematyczną i językową.

IMG_0900

10 kwietnia uczniowie klasy III Gimnazjum przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Statystyki wskazują, iż do tegorocznego testu przystępuje około 7 tysięcy szkół z całej Polski. Test podzielony jest na trzy części. Humanistyczna obejmuje historię, wiedzę o społeczeństwie i język polski. Jutro przyjdzie czas na część przyrodniczo-matematyczną, a w piątek na językową. Trzydniowy maraton sprawdzający wiedzę uczniów będzie miał duży wpływa na rekrutację do szkół ponad gimnazjalnych.

W Zespole Szkół Publicznych w Karnicach do egzaminu przystąpiło 26 uczniów. O godzinie 9.00  rozpoczęła się część humanistyczna, która trwała 60 minut, natomiast o godzinie 11.00 uczniowie pisali część polonistyczną, która trwała 90 minut. Uczniowie z orzeczeniem o dysleksji  mieli wydłużony czas do 80 i 135 minut. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwała komisja w składzie: Jolanta Westphal – przewodnicząca oraz członkowie Wiesław Majeran i Barbara Sąndej. Wszystkie testy gimnazjalne pisane przez uczniów są specjalnie kodowane i poddane sprawdzeniu przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

IMG_0909IMG_0896

karnickie.info