W ubiegłym roku w sklepach na terenie gminy Karnice kupiliśmy alkohol o wartości 1 921 880,85 zł. To znacznie więcej niż w roku 2017 (o 47 %). Większość tej kwoty wydana została na zakup piwa.

Na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Jego częścią jest analiza różnych danych zarówno gminnych, jak i wojewódzkich. W 2018 roku wartość sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach na terenie naszej gminy wyniosła 1 921 880,85 zł. Większość tej kwoty to piwo (zawartość alkoholu do 4,5 %), którego wartość sprzedaży wyniosła 1 049 155,27 zł. Sprzedaż wina (zawartość alkoholu od 4,5 do 18 %) wyniosła 172 970,16 zł. Najmocniejsze alkohole (zawartość powyżej 18 %) sprzedano za 699 755,42 zł. To znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego (2017), bo aż o 47,2 %. Napoje alkoholowe sprzedawane były w 18 sklepach.

karnickie.info