Przed nami Niedziela Palmowa. Rozpocznie ona Wielki Tydzień. W tym dniu zabieramy do kościoła palmy, które symbolizują odradzające się życie.

Niedziela palmowa jest świętem w kalendarzu chrześcijańskim, które wypada 7 dni przed Wielkanocą. Jest to dzień rozpoczynający Wielki Tydzień. W kościele greckokatolickim jest też zakończeniem czterdziestodniowego czasu Wielkiego Postu. Niedziela palmowa to święto, które ma przygotować duchowo chrześcijan do Wielkanocy. Pomóc w wyciszeniu, skupieniu i przeżywaniu męki Chrystusa. To również dzień upamiętniający przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Udając się tej niedzieli do kościoła zabieramy ze sobą palmę, która symbolizuje odradzające się życie. Dawniej po powrocie z kościoła spalone na popiół palmy dodawano do naparów podawanych ludziom i zwierzętom żeby ochronić przed chorobami. Kolejnym obyczajem było okadzanie dymem z palm krów przed wyprowadzeniem na pastwisko. Przyniesione z kościoła palmy wtykano za święte obrazy, bądź wieszano nad drzwiami wejściowymi domu, by chroniła przed złymi urokami i pożarem.

karnickie.info