Przeprowadzone na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach w piątek 12 kwietnia badania przydatności do spożycia wody na ujęciu w Gocławicach wykazały, że jakość wody w wodociągu Gocławice odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach w dniu wczorajszym wydał komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Gocławice.

24578a45278a

karnickie.info