142 Batalion Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie zaprasza w swoje szeregi. Zgłaszać mogą się wszyscy ochotnicy – kobiety i mężczyźni.

  Żołnierzem – terytorialsem może zostać każdy Polak, który ukończył 18 rok życia i jest niekarany. Służba w formacji WOT pozwala na godzenie nauki czy pracy zawodowej i życia osobistego z wojskiem. Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach. O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej służby wojskowej, a także rezerwiści. W WOT kluczem jest terytorialność, gotowość do obrony i wspierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów. Żołnierz, po ukończeniu przeszkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej bierze udział w obowiązkowych, weekendowych szkoleniach raz w miesiącu. Dzięki atrakcyjnym szkoleniom ma szansę zdobycia dodatkowych uprawnień i kompetencji zawodowych oraz edukacyjnych.

  142 Batalion Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie zaprasza w swoje szeregi. Zgłaszać mogą się wszyscy ochotnicy – kobiety i mężczyźni. Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej pojawia się wiele pytań, wątpliwości i dylematów, dlatego zachęcamy do kontaktu z rekruterami pod nr tel. 662 144 215, 660 959 018 lub 577 889 770.

  Poprzez zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa swojej małej Ojczyzny, każdy żołnierz wnosi wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości całego kraju.

7817896258564704463

karnickie.info