Uczniowie najmłodszych klas i przedszkolaki z Karnic odwiedziły remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach. Dowiedziały się jak działają strażacy i jak korzystają z wozów bojowych  i sprzętu.

5924609124358697168

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Publicznych w Karnicach udały się z wizytą do remizy strażackiej. Dzieci zapoznały się ze służbą strażaków ochotników oraz zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy z jednostki OSP Karnice przedstawili jak wygląda działalność straży i sprzęt wykorzystywany podczas akcji. Dzieci dowiedziały się, że oprócz gaszenia pożarów strażacy pomagają również w czasie powodzi, wzywani są do działań przy wypadkach drogowych, a także usuwają połamane przez wichury drzewa. Odwiedzającym remizę zaprezentowano wozy strażackie wraz z całym wyposażeniem oraz ubrania specjalne druhów. Podczas tej wizyty dzieci zdobyły bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa.  Była to bardzo ważna lekcja.

252973083526324585145298088891534140057170296477311407466240907573501258766

karnickie.info