Od sprawdzianu wiedzy z języka polskiego rozpoczął się tegoroczny egzamin ósmoklasisty. W naszej gminie do egzaminu przystąpiło 32 uczniów. W Karnicach 20, a w Cerkwicy 12. Życzymy powodzenia!

DSC_1006

Dziś rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty 2019. Egzamin jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i przystąpienie do niego jest obowiązkowe. Tego egzaminu nie można nie zdać, ponieważ Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określiła minimalnego progu punktów jaki trzeba uzyskać. Wynik ma jednak znaczenie w rekrutacji do szkoły średniej. Testy, które w tym roku odbywają się po raz pierwszy, zastąpią egzaminy gimnazjalne. W szkołach Gminy Karnice do dzisiejszego egzaminu z języka polskiego przystąpiło łącznie 32 uczniów. 12 uczniów w Szkole Podstawowej w Cerkwicy oraz 20 uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Karnicach. O godz. 9.00 ósmoklasiści rozpoczęli rozwiązywanie zadań z języka polskiego. Jednym z zadań podczas dzisiejszego sprawdzianu wiedzy i umiejętności było napisanie wypracowania na podstawie fragmentu „Małego Księcia” Antonie de Saint-Exupery. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwały komisje w składzie:

Szkoła Podstawowa w Cerkwicy – Wiesława Saran, Urszula Szulc i Bogdan Bąk.

Zespół Szkół Publicznych w Karnicach – Jolanta Westphal, Monika Kocik i Ewa Sipiak-Troczyńska.

Przed ósmoklasistami jeszcze dwa dni egzaminu. We wtorek 16 kwietnia o godz. 9:00 uczniowie rozpoczną 100 minutowy test z matematyki, a w środę 17 kwietnia 90 minutowy sprawdzian wiedzy z języka angielskiego. Wyniki egzaminu będą znane 14 czerwca, natomiast zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają wraz ze świadectwem szkolnym 21 czerwca.

57431195_791067564606603_5537432808529592320_n57009212_2138730502889949_696579322441367552_nDSC_1014

karnickie.info